مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC503LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MC503LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MC503LL/A

توضیحات خلاصه : Apple MacBook Air MC503LL/A 13.3 LED Notebook – Intel Core 2 Duo 1.86 GHz

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC503LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple MacBook Air MC503LL/A 13.3 LED Notebook – Intel Core 2 Duo 1.86 GHz – 1440 x 900 WXGA+ Display – 2 GB RAM – 128 GB SSD – NVIDIA GeForce 320M Graphics Card – Bluetooth – Webcam – Mac OS X 10.7 Lion – 7 Hour Battery – DisplayPort

قیمت محصول در بازار بین المللی : 1504.154

وضعیت : new

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC744LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MC744LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MC744LL/A

توضیحات خلاصه : Apple New Ipad 32GB 4G Black Refurbished Verizon

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC744LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple New Ipad 32GB 4G Black Refurbished Verizon

قیمت محصول در بازار بین المللی : 891.9285

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC756LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MC756LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MC756LL/A

توضیحات خلاصه : Apple iPad 3 4G WiFi 64GB BLACK

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC756LL/A + قیمت

مشخصات کامل : APPLE IPAD/GEN3 WIFI+4G TABLET A5 / 1.00G 1GB RAM / 64GB/FLASH 802.11A/G/N+BT VERIZON-4G APPLE-A5XQUADCOREIGP/0MB FACETIME-WEBCAM+5MP-ISIGHT 9.7QXGA/MULTI-TOUCH APPLE/IOS-5.0 1.4LBS BLACK 90DAY

قیمت محصول در بازار بین المللی : 1038.588

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD329LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MD329LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MD329LL/A

توضیحات خلاصه : Apple New Ipad 32GB Wifi White Refurbished

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD329LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple New Ipad 32GB Wifi White Refurbished

قیمت محصول در بازار بین المللی : 750.0415

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD367LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MD367LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MD367LL/A

توضیحات خلاصه : Apple New Ipad 32GB 4G Black Refurbished

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD367LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple New Ipad 32GB 4G Black Refurbished

قیمت محصول در بازار بین المللی : 895.735

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD330LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MD330LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MD330LL/A

توضیحات خلاصه : Apple New Ipad 64Gb WiFi White Refurbished

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD330LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple New Ipad 64Gb WiFi White Refurbished

قیمت محصول در بازار بین المللی : 857.7275

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD369LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MD369LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MD369LL/A

توضیحات خلاصه : Apple iPad 3 4G WiFi 16GB WHITE

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD369LL/A + قیمت

مشخصات کامل : APPLE IPAD/GEN3 WIFI+4G TABLET A5 / 1.00G 1GB RAM / 16GB/FLASH 802.11A/G/N+BT AT&T-4G APPLE-A5XQUADCOREIGP/0MB FACETIME-WEBCAM+5MP-ISIGHT 9.7QXGA/MULTI-TOUCH APPLE/IOS-5.0 1.4LBS WHITE 90DAY

قیمت محصول در بازار بین المللی : 806.978

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC706LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MC706LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MC706LL/A

توضیحات خلاصه : Apple iPad 3 32GB Wi-Fi Tablet 9.7 BLACK

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC706LL/A + قیمت

مشخصات کامل : APPLE IPAD/GEN3 WIFI TABLET A5 / 1.00G 1GB RAM / 32GB/FLASH 802.11A/G/N+BT APPLE-A5XQUADCOREIGP/0MB FACETIME-WEBCAM+5MP-ISIGHT 9.7QXGA/MULTI-TOUCH APPLE/IOS-5.0 1.4LBS BLACK 90DAY

قیمت محصول در بازار بین المللی : 770.408

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC966LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MC966LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MC966LL/A

توضیحات خلاصه : Apple MacBook Air MC966LL/A 13.3 LED Notebook – Intel Core i5 1.70 GHz

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MC966LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple MacBook Air MC966LL/A 13.3 LED Notebook – Intel Core i5 1.70 GHz – 1440 x 900 WXGA+ Display – 4 GB RAM – Intel GMA HD 3000 Graphics Card – Bluetooth – Thunderbolt – Webcam – Mac OS X Lion – 7 Hour Battery – DisplayPort

قیمت محصول در بازار بین المللی : 1889.45

وضعیت : new

شرکت : Apple

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD370LL/A + قیمت

مشخصات کامل Apple مدل MD370LL/A و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : MD370LL/A

توضیحات خلاصه : Apple New ipad 32GB 4G White Refurbished

مشخصات لپ تاپ Apple مدل MD370LL/A + قیمت

مشخصات کامل : Apple New ipad 32GB 4G White Refurbished

قیمت محصول در بازار بین المللی : 895.735

وضعیت : remanufactured

شرکت : Apple