مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-19VMRFX2M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-19VMRFX2M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-19VMRFX2M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-19VMRFX2M 10.4 LED Notebook – Intel Core i5 i5-540UM 1.20 GHz – 1024 x 768 XGA Display – 2 GB RAM – 160 GB HDD – Intel GMA 4500MHD Graphics Card – Genuine Windows XP – 9 Hour Battery

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-19VMRFX2M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-19VMRFX2M 10.4 LED Notebook – Intel Core i5 i5-540UM 1.20 GHz – 1024 x 768 XGA Display – 2 GB RAM – 160 GB HDD – Intel GMA 4500MHD Graphics Card – Genuine Windows XP – 9 Hour Battery

قیمت محصول در بازار بین المللی : $2,184.92

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-F9KWHZZ1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-F9KWHZZ1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-F9KWHZZ1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-F9KWHZZ1M 14.1 Notebook – Intel Core i5 i5-520M 2.40 GHz – 1440 x 900 WXGA+ Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 7 Hour Battery

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-F9KWHZZ1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-F9KWHZZ1M 14.1 Notebook – Intel Core i5 i5-520M 2.40 GHz – 1440 x 900 WXGA+ Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 7 Hour Battery

قیمت محصول در بازار بین المللی : $3,109.51

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-19AHUAX1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-19AHUAX1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-19AHUAX1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-19AHUAX1M 10.1 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – 1024 x 768 XGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – Intel HD 3000 Graphics Card – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 9 Hour Battery

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-19AHUAX1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-19AHUAX1M 10.1 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – 1024 x 768 XGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – Intel HD 3000 Graphics Card – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 9 Hour Battery

قیمت محصول در بازار بین المللی : $3,580.07

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53AAGZY1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-53AAGZY1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-53AAGZY1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-53AAGZY1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53AAGZY1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-53AAGZY1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $2,121.85

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53EJAZX1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-53EJAZX1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-53EJAZX1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-53EJAZX1M 14 LED Notebook – Intel Core i3 i3-2310M 2.10 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 6 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53EJAZX1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-53EJAZX1M 14 LED Notebook – Intel Core i3 i3-2310M 2.10 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 6 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $1,280.63

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53ASGZX1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-53ASGZX1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-53ASGZX1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-53ASGZX1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53ASGZX1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-53ASGZX1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $2,408.93

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53ACGBX1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-53ACGBX1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-53ACGBX1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-53ACGBX1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53ACGBX1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-53ACGBX1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $2,366.71

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53AAGZX1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-53AAGZX1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-53AAGZX1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-53AAGZX1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53AAGZX1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-53AAGZX1M 14 LED Notebook – Intel Core i5 i5-2520M 2.50 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 4 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Genuine Windows 7 Professional – 10 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $1,684.13

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53EJAZY1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-53EJAZY1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-53EJAZY1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-53EJAZY1M 14 LED Notebook – Intel Core i3 i3-2310M 2.10 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 6 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-53EJAZY1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-53EJAZY1M 14 LED Notebook – Intel Core i3 i3-2310M 2.10 GHz – Magnesium Alloy – 1366 x 768 WXGA Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – DVD-Writer – Bluetooth – Genuine Windows 7 Professional – 6 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $1,854.42

وضعیت : new

شرکت : Panasonic

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-31Q5AAX1M + قیمت

مشخصات کامل Panasonic مدل CF-31Q5AAX1M و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : CF-31Q5AAX1M

توضیحات خلاصه : Panasonic Toughbook CF-31Q5AAX1M 13.1 Notebook – Intel Core i3 i3-2310M 2.10 GHz – Magnesium Alloy – 1024 x 768 XGA Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – Bluetooth – Windows 7 Professional – 6 Hour Battery – HDMI

مشخصات لپ تاپ Panasonic مدل CF-31Q5AAX1M + قیمت

مشخصات کامل : Panasonic Toughbook CF-31Q5AAX1M 13.1 Notebook – Intel Core i3 i3-2310M 2.10 GHz – Magnesium Alloy – 1024 x 768 XGA Display – 2 GB RAM – 320 GB HDD – Bluetooth – Windows 7 Professional – 6 Hour Battery – HDMI

قیمت محصول در بازار بین المللی : $2,533.11

وضعیت : new

شرکت : Panasonic