مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1c35dx + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل G6-1c35dx و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : G6-1c35dx

توضیحات خلاصه : Pavilion G6-1c35dx i3-2330M 2.20GHz, 4GB, 320GB, Intel HD Graphics 3000, DVDRW, Webcam, 802.11b/g/n, 15.6′ WXGA, W7HP

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1c35dx + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion G6-1c35dx i3-2330M 2.20GHz, 4GB, 320GB, Intel HD Graphics 3000, DVDRW, Webcam, 802.11b/g/n, 15.6′ WXGA, W7HP

قیمت محصول در بازار بین المللی : 551.9655

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G4-1264CA + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل G4-1264CA و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : G4-1264CA

توضیحات خلاصه : Pavilion G4-1264CA AMD QUAD-CORE A6-3400M 2.30ghz, 4GB, 750GB, AMD HD 6520G, DVDRW, Webcam, BT, 14.0′ HD LED, REFURBISHED

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G4-1264CA + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion G4-1264CA AMD QUAD-CORE A6-3400M 2.30ghz, 4GB, 750GB, AMD HD 6520G, DVDRW, Webcam, BT, 14.0′ HD LED, REFURBISHED

قیمت محصول در بازار بین المللی : 544.3525

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل dv6-6178ca + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل dv6-6178ca و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : dv6-6178ca

توضیحات خلاصه : Pavilion dv6-6178ca i5-2410M 2.3GHz, 8GB, 750GB, WEBCAM, DVDRW, HD 6490M w/1GB, BT, 802.11 b/g/n, 15.6 WXGA, W7HP-REFURBISHED

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل dv6-6178ca + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion dv6-6178ca i5-2410M 2.3GHz, 8GB, 750GB, WEBCAM, DVDRW, HD 6490M w/1GB, BT, 802.11 b/g/n, 15.6 WXGA, W7HP-REFURBISHED

قیمت محصول در بازار بین المللی : 772.5585

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل g6-1d26dx + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل g6-1d26dx و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : g6-1d26dx

توضیحات خلاصه : Pavilion g6-1d26dx A4-3305M 1.9GHz, 4GB, 320GB, WEBCAM, DVDRW, 802.11b/g/n, W7HP 64

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل g6-1d26dx + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion g6-1d26dx A4-3305M 1.9GHz, 4GB, 320GB, WEBCAM, DVDRW, 802.11b/g/n, W7HP 64

قیمت محصول در بازار بین المللی : 488.5775

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل 2000-354NR + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل 2000-354NR و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : 2000-354NR

توضیحات خلاصه : Pavilion 2000-354NR i3-370M 2.40GHz, 4GB, 320GB, HD Graphics, BT, DVDRW, Webcam, 802.11b/g/n, 15.6′ WXGA, W7HP

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل 2000-354NR + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion 2000-354NR i3-370M 2.40GHz, 4GB, 320GB, HD Graphics, BT, DVDRW, Webcam, 802.11b/g/n, 15.6′ WXGA, W7HP

قیمت محصول در بازار بین المللی : 526.608

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1C71CA + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل G6-1C71CA و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : G6-1C71CA

توضیحات خلاصه : Pavilion G6-1C71CA i3-2330M 2.2GHz, 6GB, 750GB, INTEL HD GRAPHICS, DVDRW, Webcam, BT, 802.11 b/g/n, 15.6′ HD LED, W7HP

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1C71CA + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion G6-1C71CA i3-2330M 2.2GHz, 6GB, 750GB, INTEL HD GRAPHICS, DVDRW, Webcam, BT, 802.11 b/g/n, 15.6′ HD LED, W7HP

قیمت محصول در بازار بین المللی : 602.669

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل dm4-3013cl + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل dm4-3013cl و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : dm4-3013cl

توضیحات خلاصه : Pavilion dm4-3013cl i5-2450M 2.5GHz, 8GB, 750GB, WEBCAM, DVDRW, HD Graphics, FP, BT, 802.11b/g/n, 14 WXGA, W7HP-THIRD PARTY REFURB

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل dm4-3013cl + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion dm4-3013cl i5-2450M 2.5GHz, 8GB, 750GB, WEBCAM, DVDRW, HD Graphics, FP, BT, 802.11b/g/n, 14 WXGA, W7HP-THIRD PARTY REFURB

قیمت محصول در بازار بین المللی : 747.201

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل DV6-6C43CL + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل DV6-6C43CL و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : DV6-6C43CL

توضیحات خلاصه : Pavilion DV6-6C43CL i5-2450M 2.50GHz, 8GB, 750GB, Intel HD Graphics, DVDRW, Webcam, BT, FP, WI-DI, 15.6′ HD LED, W7HP, DARK UMBER

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل DV6-6C43CL + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion DV6-6C43CL i5-2450M 2.50GHz, 8GB, 750GB, Intel HD Graphics, DVDRW, Webcam, BT, FP, WI-DI, 15.6′ HD LED, W7HP, DARK UMBER

قیمت محصول در بازار بین المللی : 735.793

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1C45DX + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل G6-1C45DX و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : G6-1C45DX

توضیحات خلاصه : Pavilion G6-1C45DX A4-3300M 2.5GHz, 4GB, 500GB, AMD Radeon 6480G, DVDRW, 802.11b/g/n, BT, 15.6′ LED, W7HP

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1C45DX + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion G6-1C45DX A4-3300M 2.5GHz, 4GB, 500GB, AMD Radeon 6480G, DVDRW, 802.11b/g/n, BT, 15.6′ LED, W7HP

قیمت محصول در بازار بین المللی : 501.2505

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1c55nr + قیمت

مشخصات کامل Pavilion مدل G6-1c55nr و قیمت آن در بازار

مدل نوت بوک / تبلت : G6-1c55nr

توضیحات خلاصه : Pavilion G6-1c55nr i3-2330M 2.20GHz, 4GB, 500GB, HD Graphics 3000, DVDRW, WEbcam, 802.11b/g/n, 15.6′ WXGA, W7HP, SONOMA RED

مشخصات لپ تاپ Pavilion مدل G6-1c55nr + قیمت

مشخصات کامل : Pavilion G6-1c55nr i3-2330M 2.20GHz, 4GB, 500GB, HD Graphics 3000, DVDRW, WEbcam, 802.11b/g/n, 15.6′ WXGA, W7HP, SONOMA RED

قیمت محصول در بازار بین المللی : 577.323

وضعیت : remanufactured

شرکت : Pavilion